ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 2022/23


Con algúns cambios inesperados respecto á proposta de xuño, achegamos 
a relación de actividades extraescolares para o presente curso.

CURSO 2022/23
ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 

 INFANTIL

 

LUNS

MARTES

MÉRCORES

XOVES

VENRES

16:00

Baile

Fútbol Sala (iniciación)

Kárate

Inglés

 

Fútbol Sala (iniciación)

Inglés

17:00

 

*Música

Ximnasia rítmica

 

Kárate

 

 

*problemas de última hora impídennos contar con profesor de Música; seguimos buscando: se atopamos unha empresa que poida prestar este servizo, ofertarémolo de inmediato e así o comunicaremos.

 PRIMARIA /SECUNDARIA

 

LUNS

MARTES

MÉRCORES

XOVES

VENRES

16:00

. Baile

. Inglés 1º-3º Primaria

Kárate

GRUPOS DIVINO MAESTRO

Inglés 1º -3º Primaria

Kárate

. Robótica

. Fútbol Sala (1º/2º Prim.)

17:00

*Música

Mecanografía ( + iniciación informática) (3º /4º / 5º/6º  Primaria)

 

 

. Fútbol Sala (3º / 4º Prim.)

 

Inglés:Preparación B1 Oxford.

 

 

 

18:30 Fútbol Sala (1º a 4º EP)

(Palomar)

 

 

 

** GRUPO MÍNIMO: 8 alumnos/as; de non acadarse este número non se garante a realización destas actividades. Grupo máximo: 15/20 participantes por grupo segundo a actividade.

 ** INSCRICIÓN: do 19 ao 26 de setembro. Actividades do 1 de outubro ao 16 de xuño (medio mes de pagamento). Recoller folla de preinscrición en Conserxería. Cada actividade fará a súa inscrición posteriormente.

 ** PREZO MENSUAL:

Baile

18 €

Kárate

25 € / opcional13 € / 1 hora (Infantil)

Inglés

37 € / 18 € preparación B1 Oxford

Fútbol Sala

22 € / Iniciación Infantil 17 €

Ximnasia rítmica

18 €

Robótica

22 €

Mecanografía

18 €

 

 

Leer más...

EDUCACIÓN INFANTIL: vales de material do concello


 

Leer más...

ENTRADAS E SAÍDAS: HORARIOS E ORGANIZACIÓN

HORARIOS

Os horarios son xa os habituais do centro. Non hai entradas "escalonadas".

  • Ed. Infantil/ Primaria: 9:00 -14:00 h.
  • Ed. Secundaria: 8:30- 14:30 h.
  • FPB: 8:50 -14:20 h. 

ENTRADAS ED. INFANTIL

Os nenos e nenas, cos seus acompañantes, acceden pola Porta Sur e forman tres fileiras no patio cuberto de acceso a Infantil, na orde que se indica:


ENTRADAS E. PRIMARIA

Os nenos e nenas de Primaria entran pola Porta principal e diríxense ás filas nos puntos que se indican. As familias non os acompañan ao interior nese momento (poden entrar en canto o alumnado empece a subir e a zona se "despexe").
SAÍDAS ED. PRIMARIA

De 1º a 4º de Primaria os nenos e nenas "entréganse" en man nos puntos que se indican. Os encargados de recollelos entran no centro e diríxense aos puntos indicados para que o profesorado os poida ver.
Os nenos e nenas de 5º e 6º xa saen sós. Se alguén os vén recoller é preferible que os agarden no exterior.


ENTRADAS E SAÍDAS ED. SECUNDARIA / FP

O alumnado de Secundaria e de FP entra e sae pola porta principal sen ningunha restricción.Leer más...

INSTRUCIÓNS COVID-19 CURSO 2022/23

A Consellería de Educación e a Consellería de Sanidade veñen de publicar as seguintes RECOMENDACIÓNS  en relación á xestión da Covid-19 para o curso 2022/23. Resumímolas a continuación, incluíndo cuestións que, aínda non aparecendo nas Instrucións das Consellería, poderían crear dúbidas entre a Comunidade Educativa:PRESENZA DAS FAMILIAS NO CENTRO

-        As familias poden acceder a todos os espazos do centro, evitando aglomeracións.

-        As titorías poden ser presenciais, coa ventilación axeitada.

-        Pódense celebrar eventos e actos conxuntos, preferentemente ao aire libre.

TEMPO DE LECER / PATIO

-        Pódese mesturar alumnado de diferentes grupos.

VENTILACIÓN

-        15 minutos iniciais e 15 minutos finais 

    Ventilaranse as aulas durante os recreos 

-        Hai que procurar manter aberto todo o tempo posible, cando a climatoloxía o permita.

LIMPEZA DO CENTRO

-        Todas as estancias se limparán e desinfectarán unha vez ao día.

COMEDOR ESCOLAR-      

-        Non é necesario gardar distancias entre alumnado de diferentes cursos.

    Manterase ventilación constante durante o tempo do xantar.

-        Cepillado de dentes: se a situación epidemiolóxica o permite, introduciremos aos poucos este hábito.

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES E COMPLEMENTARIAS

-        Sempre que sexa posible, desprazarémonos a pé

-        No caso de usar autobús ou outro medio de transporte, utilizaremos máscara.

-        Nas Actividades Extraescolares permítese xuntar alumnado de diferentes grupos, tanto ao aire libre coma en interiores.

-        Se algunha actividade inclúe canto ou se empregan instrumentos de vento, hai que procurar aumentar a ventilación e as distancias.

 

ALUMN@ CON SÍNTOMAS OU POSITIVO… Vén ou non vén a clase?

-        NON hai obriga de illarse.  Deben comunicar esta circunstancia, non obstante. En caso de acudir ao centro un alumno /a (ou calquera outra persoa) sendo positivo, debe utilizar máscara,  extremar a hixiene de mans, evitar o contacto con persoas vulnerables...

 

POBOACIÓN VULNERABLE

-        Se algun alumno/a sofre unha patoloxía que provoque dependencia e que faga que sexa considerado poboación vulnerable, a familia debe comunicalo e as medidas, neste caso, serán as que indique o seu médico ou pediatra.

Leer más...

REUNIÓNS INICIAIS

 Calendario de reunións iniciais de curso:

-   


     - 4º  E. Infantil (3 anos): Martes, 6 de setembro, 19:00 h.

-     -   5º e 6º de E. Infantil (4 /5 anos): Mércores, 7 de setembro, 17 h.

-        - 1º , 2º e 3º de E. Primaria: Mércores, 7 de setembro, 16:00 h.

-        - 4º de E. Primaria: Xoves, 8 de setembro, 16:00 h.

-        - 5º e 6º de E. Primaria: Xoves, 8 de setembro, 17.00 h.

-        - ESO (todos os cursos): Xoves, 8 de setembro, 16:00 h.

       As reunións para as familias terán lugar nas aulas respectivas de cada curso.

       O uso de máscara é opcional.

        

Leer más...

INICIO CURSO 2022/23

 


 BENVIDAS e BENVIDOS a este novo curso académico 2022/23! 

    Despois de dous anos complicados, confiamos en que este sexa o curso no que recuperemos a normalidade plena e deixemos atrás o pesadelo da Covid.

    Este será, ademais, una ano de cambios e novidades, que vos iremos dando a coñecer aos poucos: comeza a súa andadura a Formación Profesional no centro, esperamos iniciar as mobilidades Erasmus+, o Diploma Dual de Bacharelato, os exames de Oxford... sen esquecer as cousas que continúan: a aula matinal, o servizo de comedor... 

   Con todo, estimamos que o que nunca, nunca, pode faltar é aquilo que precisamente máis nos identifica: a colaboración de alumnado, familias e Colexio para sacar o curso adiante e acadar o obxectivo que verdadeiramente nos une: tratar de facer polo noso alumnado todo o mellor que poidamos e que eles, nenos e nenas, mozos e mozas, sexan os grandes beneficiados do noso traballo común.

    Por todo isto -e sempre cun ollo posto na situación sanitaria- arrincamos o curso cargados de ilusión, proxectos, ganas de mellorar... Ao longo dos próximos días iremos comunicando horarios, datas de reunións iniciais - enviaranse hoxe mesmo-, materiais necesarios... tanto na web coma nas redes sociais. Estamos en marcha! 

Que o Divino Maestro nos guíe e protexa sempre e, moi especialmente, neste novo camiño que estamos a comezar.                                                             

            O Equipo Directivo


Leer más...