GDM

OBXECTIVOS:

  • Descubrir os valores (tesouros) propios de todo cristiá.
  • Vivir eses valores dentro do grupo e en todos os grupos sociais dos que formamos parte, para construir un mundo máis humán, feliz, xusto e solidario; máis unido e cheo de Deus.

TEMAS: (Seguindo o proxecto “NAVEGANTES 1”)
1.- Vive con alegría
2.- Sé auténtico
3.- Vive en grupo unido
4.- Confía en Xesús
5.- Cheo de esperanza
6.- Es libre
7.- Vive con sinxeleza
8.- Sempre aberto á amizade
9.- Sé humilde
10.- Tes unha vocación
HORARIO (mércores de 17:00 h a 18:00 h)Convídaselles a participar nas convivencias e demais actividades programadas en Galicia