Acoso Escolar e Redes Sociais


O día 31 de outubro celebrouse unha charla informativa a través do Plan Director para a mellora da convivencia, aos alumnos de 1º de ESO. Abordarónse temas relacionados co acoso escolar, prevencións e riscos no uso de internet e redes sociais.