Informacións fin de curso-Matrícula

- Datas de matrícula para alumnado de nova incorporación:
   - Educación Infantil e Primara: do 20 ao 30 de xuño.
   - E.S.O :  do 25 de xuño ao 10 de xullo.

- Reunión familias de  4ª de Educación Infantil: día 28 de xuño ás 13.00 horas, na aula de 3 anos.

- Remate das clases: 21 de xuño ás 12:00 horas, para todas as etapas.

- Entrega de notas:
    -Educación Infantil e Educación Primaria: día 21 ás 12:00 horas.
    -E.S.O : día 25 ás 12:00 horas.

- Alumnado que curse BAC e FPGM, nos respectivos centros:
  - B.A.C: :25 de xuño ao 10 de xullo.  
  - FPGM: do 25 de xuño ao 3 de xullo ás 13:00 horas.