Fondo de Libros ESO 2018/19

Lixtaxe definitiva Admitidos ESO

Listaxe definitiva Excluídos ESO

Vales de material: recóllense na secretaría do centro.