Informacións

Luns 12 de Novembro

- Quedan suspendidas todas as activivades extraescolares por ser día de festa, DIVINO MAESTRO.

Mércores 14 de Novembro

- Quedan suspendidas as actividades extraescolares impartidas polos profesores do centro (grupos Divino Maestro e Informática) por formación dos mesmos.