«ESTRATEXIAS EDUCATIVAS CO ALUMNADO TEA»

Nesta segunda parte do seminario, traballouse a inclusión e a conduta na aula, a comunicación e as estratexias metodolóxicas para favorecer a aprendizaxe. #saragrela #formacion #tea