INFORMACIÓN


Estimada familia:

Solicitamos a súa presenza na reunión informativa  de inicio de curso 2019-20, o vindeiro martes, 17 de setembro no salón de actos do centro. A directora daralles a benvida e, posteriormente, terán unha xuntanza cos titores na aula do grupo do seu fillo/a. Tempo aproximado da reunión 1:15 h.
Agradecemos a súa asistencia.

HORARIO COMEZO DE REUNIÓN:

- 16:00 h  de 4º EI - 2º EP
- 16:45h de 3º EP- 6º EP
- 17:30 de 1º ESO- 4º ESO

Orde do día:

1.      Benvida da directora do centro.
2.      Presentación do titor/a.
3.      Novidades do curso no que se atopan.
4.      Cuestións organizativas: horarios, entrevistas co titor/a, normativa do centro, obxectivos, metodoloxía de traballo, avaliacións, excursións, autorizacións, ....
5.      Rogos e preguntas.


En Lugo, a 11 de setembro de 2019