VACANTES 2020/2021


* En 3º de ESO auméntase unha praza vacante, quedando 7 prazas para a admisión do ano 2020/2021.