LIBROS DE TEXTO CURSO 2020/ 2021 ESO


LIBROS DE TEXTO CURSO 2020/ 2021

1º ESO

TÍTULO

EDITORIAL

ISBN

Lingua e literatura 1 ESO

Xerais

978-84-9914-885-4/ 2015

Lengua y Literatura  1 ESO

Edebé
978-84-683-2062-5 / 2015
Advanced  English in Use 1
Student’s Book
Workbook
Burlington Books

978-9963-51-395-6
978-9963-51-397-0

                       Matemáticas
Edebé
978-84-683-2052-6 /  2015

Ciencias Sociais 1 ESO. Xeografía e Historia
Rodeira
978-84-8349-407-3/  2015
Bioloxía e Xeología
Rodeira

978-84-8349-467-7/  2015


Religión  Católica

Edebé

978-84-683-2433-3

Parachute  1
Livre de L’ élève      
Cahier d´exercices   

Santillana Français

978-84-96597-97-6

978-8496-59-799-0


Rógase non forrar nin poñer nome nos libros ata que sexan comprobados polo profesorado ao comezo de curso.
LIBROS DE TEXTO CURSO 2020-212º ESO


TÍTULO

EDITORIAL
ISBN
Matemáticas
Edebé
978-84-683-1647-5 (2016)
Física e química
Edebé
978-84-683-1719-9
Ciencias Sociais 2 ESO. Xeografía e Historia
Rodeira
 978-84-8349-500-1 (2016)
Relixión Católica
Rodeira
9788468317342 (2016)
Lingua e literatura 2 ESO
Xerais
978-84-9121-023-8
Lengua y Literatura  2 ESO
Edebé
978-84-683-1743-4
Parachute 2:
              Livre de L’ élève      
              Cahier d´exercices   
Santillana Français

978-84-9049-089-1  
978-84-9049-095-2
Advance English in Use 2:
              Student’s Book
               Workbook
Burlington Books

978-9963-51-400-7
978-9963-51-402-1
Rógase non forrar nin poñer nome nos libros ata que sexan comprobados polo profesorado ao comezo de curso.

LIBROS DE TEXTO  -  CURSO 2020/2021

 3º ESO

TÍTULO

EDITORIAL

ISBN

Lingua e literatura 3 ESO

Xerais
978-84-9914-886-1/2015

Lengua y Literatura  3 ESO

Edebé
978-84-683-2063-2/  2015

Advanced English in Use 3
Student’s Book
Workbook
Burlington Books

978-9963-51-405-2
978-9963-51-407-6
Matemáticas
                   Académicas

Edebé

  978-84-683-2053-3/  2015


Xeografía e Historia

Rodeira

978-84-8349-411-0/ 2015
Bioloxía e Xeoloxía
Rodeira

978-84-8349-410-3/  2015

Física y Química

Edebé

978-84-683-2112-7/  2015

Religión  Católica

Edebé
9788483494271/  2015

Parachute  3
Livre de L’ élève     
Cahier d´exercices  

Santillana Français
978-8490-49-016-7
978-8490-49-017-4Rógase non forrar nin poñer nome nos libros ata que sexan comprobados polo profesorado ao comezo de curso.
LIBROS DE TEXTO CURSO 2020/2021

4º ESO


TÍTULO

EDITORIAL

ISBN
Matemáticas 4 ESO (académicas)
Edebé
978-84-683-1650-5
Lengua y literatura  4 ESO
Edebé
978-84-683-1844-8
Lingua e literatura 4 ESO
Xerais
978-84-9121-024-5
Ciencias Sociais 4 ESO.  Historia
Rodeira
978-84-8349-501-8
Religión Católica 4º ESO
Edebé
978-84-683-1727-4
Advance English in Use  4
              Student’s Book
              Workbook
Burlington Books
978-9963-51-410-6
978-9963-51-412-0

8 Só se adquirirán os libros correspondentes ao itinerario elixido.

 Física y Química ………. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Edebé . . . . . . . . . . . .  978-84-683-1720-5
 Bioloxía  Xeoloxía …………………………………….Rodeira………………..987-84-8349-502-5
Latín 4º ………………………. . . . . . . . . . . . . . . . . .  Anaya . . . . . . . . . . .. .  978-84-698-1262-4
 Economía………………………………………………Edebé………………….978-84-683-1760-1

Rógase non forrar nin poñer nome nos libros ata que sexan comprobados polo profesorado ao comezo de curso.