AXUDAS MATERIAL ESCOLAR 2º CICLO ED. INFANTILComunicamos que se vén de publicar a listaxe definitiva de adxudicación de axudas do concello de Lugo para material escolar do alumnado de segundo ciclo de educación infantil.

- Exposición: https://www.lugo.gal/portal/tablonanuncios ou oficinas de educación.

- Lugar recollida: Oficinas da Concellería de Educación (C.S. Uxío Novoneyra, r/ Quiroga Ballesteros)


- Horario: de 9 a 14h


A causa da situación sanitaria as/os solicitantes co primeiro apelido comece por unha letra do A ao L recollerán o vale en días impares (11, 13, 15, 19 ou 21) e os do M ao Z os pares (12, 14, 18, 20 ou 22).


Documentación precisa:

-Certificado escolar onde conste identificación da/o nena/o así como o centro e o curso.

-No caso de non recoller o vale o propio solicitante, deberá acompañarse dunha autorización deste e copia do dni.