INFORMACIÓN SITUACIÓN COVID19

 


Como cabía prever, a situación epidemiolóxica na nosa comunidade estase deteriorando a gran velocidade. No que se refire ao colexio, cómpre dicir que temos dous alumnos contaxiados, así coma varios confinados por contacto con positivos, aínda que o alumnado en cuestión dera negativo. 

Igualmente, hai que dicir, aínda que nos afecte indirectamente, que hai varios positivos entre as familias, o que conleva as consabidas corentenas do alumnado convivinte. Con toda probabilidade, estes datos incrementaranse nos próximos días, de modo que temos que estar preparados.

Procuremos manter o contacto constante entre familias e centro educativo para que o alumnado sufra o menos posible no que se refire ao seu proceso educativo e prioricemos a saúde por riba de calquera outra consideración, así que extrememos as precaucións: máscara, distancia, ventilación, xel!

TELÉFONOS CONTACTO DO CENTRO: 

- 982.216844

                                      - 679.035722 (fóra do horario escolar)

CORREO-E: cpr.divino.maestro.lugo@edu.xunta.es