OFERTA POSTOS ESCOLARES CURSO 2021/2022

Segundo resolución da Xefatura Territorial de Educación, comunicada hoxe, 26 de febreiro de 2021, os postos escolares que se ofertan para o curso 2021/2022 no CPR "Divino Maestro" de Lugo son os seguintes:

     - 4º Ed. Infantil: 25*

     - 2º Ed. Primaria: 1
     - 5º Ed. Primaria: 1

     - 1º ESO: 5*
     -2º ESO: 6
     - 3º ESO: 3
     - 4º ESO: 7


* Destes, resérvanse 3 postos escolares en 4º de E. Infantil e en 1º de ESO para alumnado con necesidades específicas de apoio educativo.