SERVIZO DE COMEDOR

 

INFORMACIÓN COMEDOR CURSO  2021/22

 

Como é ben sabido, estamos levando a cabo as xestións necesarias para poñer en marcha o servizo de comedor no noso centro ao comezar o próximo curso.


 Sería como segue:

 ·        Contrataremos unha empresa de cátering que elabora os menús diariamente na propia cidade de Lugo e que nolo servirá á hora que conveñamos. A empresa na que estamos pensando, AUSOLAN, presta o mesmo servizo noutros centros da cidade e a valoración que nos fixeron chegar foi positiva, tanto no que se refire á calidade da comida coma da seriedade no servizo. 

 ·        Un profesor do centro, ou dous –segundo o número do alumnado-, estará sempre presente no comedor, coidando do servizo. Ademais, a empresa achegará unha monitora encargada de servir, recoller, fregar…

  ·        O servizo prestaríase de 14:00 a 16:00 horas. A esa hora ou ben recollen a/o nena/o ou ben se incorpora a algunha das extraescolares que se anunciarán en breve.

 ·        PREZO: 5’50 €/día.

Poderase usar o servizo en días puntuais, con aviso previo, a non ser que se sobrepase a capacidade máxima das instalacións que se dispoñan.

         O comedor poñerase en marcha sempre e cando se chegue a un MÍNIMO de 15 alumn@s  diarios anotados.

Pode descargar o impreso de solicitude facendo clic AQUÍ.


Entrega da solicitude: secretaría ou dirección antes do día 31 de maio.