NOVIDADES PROTOCOLO COVID-19

 NOVIDADES PROTOCOLO COVID-19

Ligazón para o texto íntegro: Versión 6: 14/01/2022

1.      CASOS CONFIRMADOS

Illamento domiciliario ata levar 3 días sen síntomas e sempre que pasasen 7 días desde que estes comezaron. Se non hai síntomas, deberá manter o illamento ata pasados 7 días desde a toma da mostra diagnóstica. Non se realiza nova proba para rematar o illamento e reioncorporarse ao colexio.

 

2.      CONTACTOS ESTREITOS

CASOS ESPORÁDICOS (ATA 4 POR AULA EN 7 DÍAS)

Infantil e Primaria

-        Non se identificarán contactos estreitos.

-        Non se realizará corentena.

-        Non haberá probas diagnósticas.

-        Extremaranse as precaucións nos seguintes dez días.

ESO

-        Identificaranse contactos estreitos.

-        Vixilancia ou corentena coma a poboación xeral.

-        Proba diagnóstica para os corentenados.

AGRUPACIÓN DE CASOS (5 POR AULA NO PRAZO DE 7 DÍAS)

O Centro notificará esta situación a Sanidade , que avaliará o risco e determinará como proceder.

3.      CRIBADOS

Non se recomendan neste momento.

4.      CASOS SOSPEITOSOS ( febre, tose seca ou produtiva, dificultade respiratoria, dor de garganta, fatiga severa, falta de olfacto, gusto, vómitos ou diarrea)

Non se debe acudir ao centro educativo. Hai que poñerse en contacto co pediatra/médico ou chamar ao 881540045. En caso grave, hai que chamar ao 061.

Se nos prescriben PCR ou proba de antíxenos, é obrigado illarse na casa ata ter o resultado. Os conviventes evitarán toda relación social prescindible ata que se confirme o resultado. Os que non teñan a pauta de vacinación completa non asistirán ao centro educativo ata que se resolva o caso, pero aqueles que si teñan a pauta completa poden asistir.

As ausencias derivadas de casos ou sospeitas de Covid son todas xustificadas pola familia, quen si ten obriga de comunicalas.

TEST DE SALIVA

A Consellería acaba de facernos chegar ao centro algúns test de saliva. Poden consultar, premendo AQUÍ, as condicións para seren proporcionados ao alumnado.