FONDO LIBROS CURSO 2022/23

 

Vén de publicarse no DOG do 18 de maio de 2022 a convocatoria de Fondo libros para o vindeiro curso:    Enlace ao DOG.SOLICITANTES

- Alumnado matriculado en Primaria, ESO e E. Especial no curso 2022/23.

AXUDAS

- 50 € en material (para rendas per cápita inferiores a 6000 €).

- Libros de texto:

            . Garántense 6 libros por alumn@ se a renda é inferior a 6000 € per cápita e 4 libros se é inferior a 10000 €.  De haber libros dispoñibles no fondo repártense na súa totalidade aínda que non se dean as condicións anteriores.

            . Alumnado con NEE recibirá 275 € no canto dos libros.

CÁLCULO DA RENDA PER CÁPITA

Divídense os ingresos totais do ano 2020 entre os membros computables da familia.

No caso de ter presentado declaración da renda, súmanse as casas 435 e 460

Os membros con discapacidade dun 33% ou superior computan dobremente.

CONDICIÓNS

- Ter devolto  en bo estado a final de curso os libros recibidos en 2021/22.

- Asinar o compromiso de conservar en bo estado os libros para poder devolvelos ao rematar o curso.

PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES

  • Prazo: Ata o 22 de xuño, incluído (pero pregamos que o tramiten o antes posible)
  • Modo de presentación: 

                No propio centro ou en calquera rexistro oficial

                - Por vía electrónica: 

                Neste enlace: https://sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=ED330B

                Ou ben: https://www.edu.xunta.gal/fondolibros/

DOCUMENTACIÓN

- Solicitude: poden descargala aquí: SOLICITUDE

 - Libro de familia con todos os membros  / certificado de convivencia do Concello.

- Certificado que acredite discapacidade ou outras alegacións.