RENOVACIÓN CONSELLO ESCOLAR: XUNTA ELECTORAL

EFECTUADO SORTEO PARA A XUNTA ELECTORAL DAS ELECCIÓNS 

AO CONSELLO ESCOLAR: