INFORMACIÓNS INICIAIS: horario do 1º día, titores, reunións comedor, aula matinal...

 COMEZO DAS CLASES

  Luns, 11/09/2023 


 HORARIO do primeiro día de clase

 ü  Infantil e Primaria: 09:00-14:00 (agás 4º de Educación Infantil -período de adaptación-)

ü  ESO: 09:30 – 13:30 (garántese a atención en caso de necesidade de 08:30 a 14:30 e de 16:00 a 17:50)

ü  FPB:  09:30 -14:30 (garántese a atención en caso de necesidade de 08:30 a 14:30 e de 16:00 a 17:50)

 TITORES POR CURSO

o   4º Ed. Infantil: Teresa Freire

o   5º Ed. Infantil: Marta Laso

o   6º Ed. Infantil: Dulce M. Carregal

o   1º Ed. Primaria: Mª Carmen Campo

o   2º Ed. Primaria: Eva Chouse

o   3º Ed. Primaria: Aranza Barrio

o   4º Ed. Primaria: Miguel Ángel Fole

o   5º Ed. Primaria: Javier Martínez

o   6º Ed. Primaria: Manuel Costa

o   1º ESO: Rebeca González

o   2º ESO: Carlos Fontela

o   3º ESO: Rubén Cela

o   4º ESO: Ana Iglesias

o   1º FPB: Mª Jesús Freire

o   2º FPB: Alejandro Pérez

 REUNIÓNS INICIAIS COS TITORES

Ø  4º Ed. Infantil: Venres, 08/09/2023: 13:00 h.

Ø   5º e 6º Ed. Infantil, 1º e 2º de Primaria: Martes, 12/09/2023: 17:00 horas

Ø  3º, 4º, 5º e 6º de Primaria: Martes, 12/09/2023: 16:30 horas

Ø  ESO e FPB: Martes, 12/09/2023: 16:00 horas

 

Breve encontro inicial no ximnasio e, a continuación, coas titoras/es nas aulas.

 COMEDOR

Comeza a funcionar o día 11. O prezo non varía. Tedes toda a información AQUÍ. Imprescindible anotarse aínda que o alumno/a en cuestión xa asistise o curso pasado.

 AULA MATINAL

Novidade: Está dispoñble desde as 07:45. O prezo non varía. Tedes toda a información AQUÍ.