2º ESO

Para acceder ao espazo virtual do teu curso, só tes que clicar na imaxe (Aula Virtual), desde calquer ordenador ou dispositivo móbil. A continuación deberás iniciar sesión coa túa conta de Google (gmail...).Unha vez iniciada a sesión redirixirate a GoogleClassroom, donde clicando no símbolo + da esquina superior dereita se abrirá un desplegable coa a opción "apuntarse a una clase".Elixirás esa opción e solicitarache o código de clase para unirte,estes códigos están debaixo destas instrucións.Introduce o código e únete á clase. Deberás repetir este último paso para cada materia.Unha vez rematado xa estarás dado de alta en todas as materias do teu curso.
Atoparás as materias organizadas por nome, e no seu interior, os contidos e actividades propostos polo teu profesor.
A comunicación co profesorado será a través do correo electrónico do curso (divinomaestrolugosegundoeso@gmail.com), débese indicar o nome do alumno/a e dirixir a pregunta ou dúbida ao profesor da materia.

Vídeo explicativo para acceder ao espazo virtual.

MATERIAS E CÓDIGOS

Xeografía e historia: Código da clase uap7rjx

Física e química: Código da clase 3ox5svo

Lingua castelá e literatura: Código da clase mm6rpgf

Lingua estranxeira - Inglés: Código da clase ixy2day

Lingua galega e literatura: Código da clase xaxilhw

Matemáticas: Código da clase yih5zlr

Educación física; Código da clase 22lbsou

Música: Código da clase qlfezdk

Tecnoloxía: Código da clase 5njzi3g

2ª Lingua estranxeira - Francés: Código da clase jwkm4cd

Relixión católica: Código da clase vzpkike