4º ESO

Para acceder ao espazo virtual do teu curso, só tes que clicar na imaxe (Aula Virtual), desde calquer ordenador ou dispositivo móbil. A continuación deberás iniciar sesión coa túa conta de Google (gmail...).Unha vez iniciada a sesión redirixirate a GoogleClassroom, donde clicando no símbolo + da esquina superior dereita se abrirá un desplegable coa a opción "apuntarse a una clase".Elixirás esa opción e solicitarache o código de clase para unirte,estes códigos están debaixo destas instrucións.Introduce o código e únete á clase. Deberás repetir este último paso para cada materia.Unha vez rematado xa estarás dado de alta en todas as materias do teu curso.
Atoparás as materias organizadas por nome, e no seu interior, os contidos e actividades propostos polo teu profesor.
A comunicación co profesorado será a través do correo electrónico do curso (divinomaestrolugocuartoeso@gmail.com), débese indicar o nome do alumno/a e dirixir a pregunta ou dúbida ao profesor da materia.


Vídeo explicativo para acceder ao espazo virtual.

MATERIAS E CÓDIGOS

Economía: Código da clase 7yychyv

Iniciación á actividade emprendedora e empresarial: Código da clase 2xauiwv

Matemáticas orient. ás ensin. académicas: Código da clase oovuhs2

Bioloxía e xeoloxía: Código da clase jwgigts

Educación física: Código da clase epvpe7l

Física e química: Código da clase hceytz4

Latín: Código da clase zvgkvf3

Lingua castelá e literatura: Código da clase 6mpmfyy

Lingua estranxeira - Inglés: Código da clase apsdr2p

Lingua galega e literatura: Código da clase vodicfr

Relixión católica :Código da clase lbdowqn

Xeografía e historia: Código da clase fuvbvk7

Tecnoloxías da información e a comunicación: Código da clase zww6mvz