Excursión París

Alumnos/as de 3º e 4º de ESO en París!