Entrega de notas

O martes 20 de marzo, terá lugar a entrega de notas de:

- Educación Infantil: ás 14.00 horas.
- Educación Primaria: ás 14.00 horas.
- 1º e 2º de ESO : ás 16.30 horas.

 O venres 23 de marzo, terá lugar a entrega de notas de:
 - 3º e 4º de ESO: ás 14.00 horas.