Visita Escola Ramón Falcón e CIFP As Mercedes

Os alumnos de 4 de ESO, visitaron a escola Ramon Falcón e o CIFP As Mercedes, onde coñeceron de primeira man os distintos Graos que se imparten.