Educación afectivo-sexual

Os alumnos/as de 2ª de ESO están a recibir unha serie de charlas de educación afectivo-sexual impartidas polo Instituto Desarrollo y Persona de Madrid. Estas mesmas charlas foron impartridas ás familias do centro.