INFORMACIÓN MATRÍCULA

- Datas de matrícula para alumnado de nova incorporación:
   - Educación Infantil e Primara: do 20 de xuño ao 1 de xullo.
   - E.S.O :  do 25 de xuño ao 10 de xullo.


- Alumnado que curse BAC e FPGM, nos respectivos centros:
  - B.A.C: :25 de xuño ao 10 de xullo.
  - FPGM: do 25 de xuño ao 3 de xullo ás 13:00 horas.