INFORMACIÓN

Os vindeiros días 28 e 29 de maio terán lugar a Avaliación individualizada de terceiro curso de Educación Primaria e a Avaliación final de Educación Primaria (6º curso).