MODIFICACIÓN TASAS EXAMES CAMBRIDGE
MODIFICACIÓN TASAS EXAMES CAMBRIDGE
Lugo , 6 de marzo de 2020
A continuación presentamos un breve resumo das datas de matrícula, exames e prezo por se algunha familia desexa xestionar co centro a matrícula.

Data matrícula
Data exame
Prezo
YOUNG LEARNERS ( Starters, Movers, Flyers)
Mes de abril
Semana do 15 de xuño
60€ (Starters)
63 (Movers)
66 € (Flyers)
KET (A2)
18/04-28/04
6 de xuño
96€
PET ( B1)
18/04-28/04
6 de xuño
105€

As persoas interesadas dirixirse a coordinadora de Plurilingüísmo, Mónica Rivas Cartoy