CIRCULAR DIRECCIÓN


Benqueridas familias, 

Ante a confirmación por parte da Consellería de Educación (Resolución do 22-05-20) que non regresamos ás aulas neste curso 2019-20, a dirección do centro comunícalles:
-          Seguiremos traballando telematicamente ata o remate das clases, 19 de xuño.
-          Debido a suspensión de eventos no interior dos centro, teremos unha pequena despedida ao alumnado de 4º ESO en setembro, sempre que as condicións sanitarias o permitan.
-          As camisetas do 75 Aniversario entegaranse en setembro.
-          A avaliación do terceiro trimestre realizarase sobre as aprendizaxes desenvolvidas durante os dous primeiros trimestres do curso, valorarase o esforzo do alumno/a na realización das tarefas e actividades de repaso ou ampliación, o interese amosado no seguimento da actividade educativa desenvolvida no período non presencial.
-          As probas extraordinarias do mes de setembro (ESO), realizaranse na modalidade presencial ou non presencial, en función das condicións sanitarias existentes  no momento da súa celebración.
-          Como xa saben polas distintas circulares que ao longo do curso lles achegamos, o próximo curso escolar 2020-21 pasamos a Fundación Educativa  polo que haberá unha reorganización pedagóxica e os profesores non impartirán actividades extraescolares, quedando estas organizadas por empresas externas, agás Grupos Divino Maestro, por ser unha actividade que representa o noso Carácter Propio. Próxima publicación na páxina web do centro.

-          Organización de quendas para entrega e devolución do  fondo de libros e titorías:

XUÑO
LUNS
MARTES
MÉRCORES
XOVES
VENRES
1
Entrega material 1º ESO
2
Entrega material 4º ESO

3
Entrega de solicitude Fondo de libros 6º EI de 9:00-14:00
4
Entrega de solicitude Fondo de libros 1º EP 9:00-14:00
5
Entrega de solicitude Fondo de libros 2º EP de 9:00-14:00
8
Entrega de solicitudes Fondo de libros 3º EP  de 9:00-14:00
9
Entrega de solicitudes Fondo de libros 4º EP  de 9:00-14:00
10
Entrega de solicitudes Fondo de libros 5º EPe 6º EP de 9:00-14:00
11
Entrega de solicitudes Fondo de libros 1º ESO e 2º ESO de 9:00-14:00
12
Entrega de solicitudes Fondo de libros 3º ESO  de 9:00-14:00
15
Devolución de Fondo de libros
3º EP (9:00-13:00)
16
Avaliación EI/EP
17
Devolución de Fondo de libros
4º EP(9:00- 13:00)
18
Entrega notas 9:00h EI/EP POR ABALARDevolución de Fondo de libros
5º EPe 6º EP (9:00-13:00).
TITORÍAS COAS FAMILIAS EI.
 CITA PREVIA COAS TITORAS.
9:30-10:30 6º EI
11:00-12:00 5º EI
12:30-13:30 4º EI
Estas entrevistas son voluntarias
19
REMATAN CLASES TELEMÁTICAS
TUTORÍAS COAS FAMILIAS EP. CITA PREVIA COS TITORES.
9:00-10:30
1ºEP(  entrada porta patio)
4º EP (porta ESO)
11:00-12:302ºEP(entrada porta patio)
6ª EP(entrada porta ESO)
12:30-14:00
3ºEP (entrada porta patio)
 5ºEP(entrada porta ESO)
Estas entrevistas son voluntarias
22
Avaliación ESO 9:15h
23
12:00 Entrega notas  ESO POR ABALAR

24
FESTIVO SAN XOAN
25
TUTORIAS FAMILIAS  ESO e Devolución Fondo de Libros.
9:00-12:00
2º ESO(porta ESO) 4º ESO( porta  patio)
12:15-14:00
1ºESO (porta ESO)
3º ESO( porta patio)
26
 A partir das 12:00 REUNIÓN FAMILIAS DE NOVA INCORPORACIÓN CURSO 2020-21 DE 4º EI
(entrega período de adaptación setembro)
Avisarase ás familias das quendas de asistencia.
NOVO PERIODO DE MATRÍCULA
Matrícula  EI e EP
Do 1 ao 10 de xullo
Matrícula ordinaria en ESO e BAC
Do 1 ao 10 de xullo
Matrícula extraordinaria en ESO e BAC
Do 1 ao 10 de setembro

FONDO DE LIBROS: remata o 19 de xuño
Listas provisionais EP e ESO:  6 xullo   Listas definitivas EP:10 de xullo
Listas definitivas ESO: 14 de setembro    
►A entrega dos librosdo fondo solidario do curso 2020-21 que lle corresponde a cada alumno, realizarase tanto para EP e ESO en setembro, debido a  que son libros que estiveron manipulados por diferente alumnado e hai que deixar un prazo prudencial antes da súa nova entrega.