INFORMACIÓN


Organización da Recollida de material do alumnado (dicionarios, carpetas, estoxos,…), reportaxe de fotos e recollida, se así o desexan, da solicitude de fondo de libros. 
Os centro permitirán a entrada dos proxenitores ou titores do alumnado para recoller o material destes dende o martes 26 de maio.  Cada titor faralle chegar polo correo de clase o día e hora de recollida tendo en conta o seguinte:
- Uso de máscara obrigatorio alumando,  proxenitores e profesores.
- Debe manterse distancia interpersoal de 2m.
- Os proxenitores non entrarán nas aulas, a entrega farase na entrada do centro.
- Cita previa a través do titor/a.

HORARIO:
-1º de EP: MARTES 26
- 2º EP: MERCORES 27
- 3º EP e 4º EP: XOVES 28. 3º EP (ZONA  CARTELEIRA) e 4º EP ( ZONA PORTA XIMNASIO)
- 5º EP e 6º EP: VENRES 29. 5º EP (ZONA  CARTELEIRA) e 6º EP ( ZONA PORTA XIMNASIO).
2º ESO:  Martes 26
3º ESO: Mércores 27.
1º ESO: LUNS 1 DE XUÑO. Recollida de material.
4º ESO: MARTES 2 DE XUÑO. Recollida de material.
A devolución  de libros de texto farase a última semana de clase (15-18 de xuño) agás os alumnos que teñan materias pendentes que o farán en setembro
INFORMACIÓN  FONDO DE  LIBROS NA PÁXINA WEB DO CENTRO.