RESTABLECEMENTO DO PROCESO DE ADMISION DO ALUMNADO CURSO 2020-21

SERÁ NECESARIO SOLICITAR CITA PREVIA PARA A ENTREGA DE SOLICITUDES A TRAVÉS DOS TELÉFONOS DO CENTRO

RESTABLECEMNTO DO PROCESO DE ADMISIÓN DO ALUMNADO 2020-21

Segundo a Resolución do 5 de maio de 2020, da Secretaría Xeral Técnica da Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza, pola que se dá publicidade a diversos acordos da Centro de Coordinación Operativa da situación de emerxencia sanitaria no territorio de Comunidade Autónoma de Galicia do 5 de maio de 2020. https://www.edu.xunta.gal/portal/node/30990

Nesta resolución establécense as novas datas de reapertura do proceso de admisión do alumnado de 2º ciclo de EI, EP, ESO e BAC. Quedando do seguinte xeito:


NOVO PROCESO DE ADMISIÓN

PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES
 11 ao  18 de maio  (hora límite de presentación no centro educativo será ás 14:00)
Entrega de documentación  ( só centros que bareman)
Ata 26 de maio
Publicación das listaxes provisionais do alumnado admitido  e non admitido
8 de xuño ás 14:00
Prazo de reclamación
Do 10/06 ao 12/06
Publicación das listaxes definitivas do alumnado admitido e non admitido
18 de xuño ás 14:00

NOVO PERIODO DE MATRÍCULA

Matrícula  EI e EP
Do 1 ao 10 de xullo
Matrícula ordinaria en ESO e BAC
Do 1 ao 10 de xullo
Matrícula extraordinaria en ESO e BAC
Do 1 ao 10 de setembro

Horario de atención ao público do 11 de maio ao 18 de maio de 10:00-13:00

A través do cpr.divino.maestro.lugo@edu.xunta.es  ou do teléfono centro 982216844- 679035728

SERÁ NECESARIO SOLICITAR CITA PREVIA PARA A ENTREGA DE SOLICITUDES A TRAVÉS DOS TELÉFONOS DO CENTRO