RENOVACIÓN CONSELLO ESCOLAR: SORTEO XUNTA ELECTORAL

Publicada no taboleiro de anuncios do centro a comunicación do sorteo 
para constitución da Xunta Electoral: