Consello Escolar: constitución da Xunta Electoral

 Publicada no taboleiro de actos do centro a acta co resultado do sorteo público efectuado para constituír a Xunta Electoral do proceso de renovación do Consello Escolar 2021. 

A Xunta Electoral constituirase o vindeiro mércores, día 3 de novembro ás 16:15 horas na Sala de Profesores do Centro. A este efecto, os titulares recibirán convocatoria oficial