CONSELLO ESCOLAR: PROCLAMACIÓN DE CANDIDATOS

 


Reunida a Xunta Electoral para a renovación parcial do Consello Escolar, proclamáronse as candidaturas que se amosan no taboleiro do centro e que corresponden ás seguintes iniciais:

Representantes de pais/nais:

§  N D M

§  B G T

 Representantes de profesorado:

§   T F S

§  R C F

Representantes de alumnado:

§  J S C

§  A N P

         Representantes de PAS:

§  M R L


O sorteo para as mesas electorais celebraranse o vindeiro venres, 19/11/21, e as votacións terán lugar 0 24/11/2021.