ENTRADAS E SAÍDAS: HORARIOS E ORGANIZACIÓN

HORARIOS

Os horarios son xa os habituais do centro. Non hai entradas "escalonadas".

  • Ed. Infantil/ Primaria: 9:00 -14:00 h.
  • Ed. Secundaria: 8:30- 14:30 h.
  • FPB: 8:50 -14:20 h. 

ENTRADAS ED. INFANTIL

Os nenos e nenas, cos seus acompañantes, acceden pola Porta Sur e forman tres fileiras no patio cuberto de acceso a Infantil, na orde que se indica:


ENTRADAS E. PRIMARIA

Os nenos e nenas de Primaria entran pola Porta principal e diríxense ás filas nos puntos que se indican. As familias non os acompañan ao interior nese momento (poden entrar en canto o alumnado empece a subir e a zona se "despexe").
SAÍDAS ED. PRIMARIA

De 1º a 4º de Primaria os nenos e nenas "entréganse" en man nos puntos que se indican. Os encargados de recollelos entran no centro e diríxense aos puntos indicados para que o profesorado os poida ver.
Os nenos e nenas de 5º e 6º xa saen sós. Se alguén os vén recoller é preferible que os agarden no exterior.


ENTRADAS E SAÍDAS ED. SECUNDARIA / FP

O alumnado de Secundaria e de FP entra e sae pola porta principal sen ningunha restricción.