INFORMACIÓN ENTREGA DE NOTAS

As notas publicaranse o xoves  2 de abril, ás 14:00h, a través de AbalarMóbil. Deberase descargar a aplicación e rexistrase. No seguinte enlace pódese consultar toda a información--> AbalarMóbil
Se algunha familia non pode descargar a App ou ten dificultades para acceder, debe dirixirse ao titor/a a través de correo electrónico asignado a cada clase, solicitándolle o boletín de cualificacións. O titor/a procederá ao envío por este medio.