REUNIÓNS INICIAIS

 Calendario de reunións iniciais de curso:

-   


     - 4º  E. Infantil (3 anos): Martes, 6 de setembro, 19:00 h.

-     -   5º e 6º de E. Infantil (4 /5 anos): Mércores, 7 de setembro, 17 h.

-        - 1º , 2º e 3º de E. Primaria: Mércores, 7 de setembro, 16:00 h.

-        - 4º de E. Primaria: Xoves, 8 de setembro, 16:00 h.

-        - 5º e 6º de E. Primaria: Xoves, 8 de setembro, 17.00 h.

-        - ESO (todos os cursos): Xoves, 8 de setembro, 16:00 h.

       As reunións para as familias terán lugar nas aulas respectivas de cada curso.

       O uso de máscara é opcional.