NOVOS VALES PARA MATERIAL ESCOLAR

 AMPLIACIÓN DA AXUDA PARA ADQUIRIR MATERIAL ESCOLAR 


Publicada no Diario Oficial de Galicia a Resolución  de concesión directa da ampliación da axuda para adquirir material escolar, regulada na Orde do 29 de abril de 2022. Nesta resolución establécese que os beneficiarios do vale para adquirir material escolar por importe de 50€ recibirán un vale adicional de 25€.  A resolución dispón que as familias poden recoller o vale de 25€ nos centros docentes a partir do día seguinte (hábil) ao da publicación no DOG. 

 O vale debe empregarse preferentemente na libraría/establecemento antes do 1 de decembro de 2022.

Pode lerse a resolución ao completo aquí.

Leer más...

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 2022/23


Con algúns cambios inesperados respecto á proposta de xuño, achegamos 
a relación de actividades extraescolares para o presente curso.

CURSO 2022/23
ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 

 INFANTIL

 

LUNS

MARTES

MÉRCORES

XOVES

VENRES

16:00

Baile

Fútbol Sala (iniciación)

Kárate

Inglés

 

Fútbol Sala (iniciación)

Inglés

17:00

 

*Música

Ximnasia rítmica

 

Kárate

 

 

*problemas de última hora impídennos contar con profesor de Música; seguimos buscando: se atopamos unha empresa que poida prestar este servizo, ofertarémolo de inmediato e así o comunicaremos.

 PRIMARIA /SECUNDARIA

 

LUNS

MARTES

MÉRCORES

XOVES

VENRES

16:00

. Baile

. Inglés 1º-3º Primaria

Kárate

GRUPOS DIVINO MAESTRO

Inglés 1º -3º Primaria

Kárate

. Robótica

. Fútbol Sala (1º/2º Prim.)

17:00

*Música

Mecanografía ( + iniciación informática) (3º /4º / 5º/6º  Primaria)

 

 

. Fútbol Sala (3º / 4º Prim.)

 

Inglés:Preparación B1 Oxford.

 

 

 

18:30 Fútbol Sala (1º a 4º EP)

(Palomar)

 

 

 

** GRUPO MÍNIMO: 8 alumnos/as; de non acadarse este número non se garante a realización destas actividades. Grupo máximo: 15/20 participantes por grupo segundo a actividade.

 ** INSCRICIÓN: do 19 ao 26 de setembro. Actividades do 1 de outubro ao 16 de xuño (medio mes de pagamento). Recoller folla de preinscrición en Conserxería. Cada actividade fará a súa inscrición posteriormente.

 ** PREZO MENSUAL:

Baile

18 €

Kárate

25 € / opcional13 € / 1 hora (Infantil)

Inglés

37 € / 18 € preparación B1 Oxford

Fútbol Sala

22 € / Iniciación Infantil 17 €

Ximnasia rítmica

18 €

Robótica

22 €

Mecanografía

18 €

 

 

Leer más...

EDUCACIÓN INFANTIL: vales de material do concello


 

Leer más...

ENTRADAS E SAÍDAS: HORARIOS E ORGANIZACIÓN

HORARIOS

Os horarios son xa os habituais do centro. Non hai entradas "escalonadas".

  • Ed. Infantil/ Primaria: 9:00 -14:00 h.
  • Ed. Secundaria: 8:30- 14:30 h.
  • FPB: 8:50 -14:20 h. 

ENTRADAS ED. INFANTIL

Os nenos e nenas, cos seus acompañantes, acceden pola Porta Sur e forman tres fileiras no patio cuberto de acceso a Infantil, na orde que se indica:


ENTRADAS E. PRIMARIA

Os nenos e nenas de Primaria entran pola Porta principal e diríxense ás filas nos puntos que se indican. As familias non os acompañan ao interior nese momento (poden entrar en canto o alumnado empece a subir e a zona se "despexe").
SAÍDAS ED. PRIMARIA

De 1º a 4º de Primaria os nenos e nenas "entréganse" en man nos puntos que se indican. Os encargados de recollelos entran no centro e diríxense aos puntos indicados para que o profesorado os poida ver.
Os nenos e nenas de 5º e 6º xa saen sós. Se alguén os vén recoller é preferible que os agarden no exterior.


ENTRADAS E SAÍDAS ED. SECUNDARIA / FP

O alumnado de Secundaria e de FP entra e sae pola porta principal sen ningunha restricción.Leer más...

INSTRUCIÓNS COVID-19 CURSO 2022/23

A Consellería de Educación e a Consellería de Sanidade veñen de publicar as seguintes RECOMENDACIÓNS  en relación á xestión da Covid-19 para o curso 2022/23. Resumímolas a continuación, incluíndo cuestións que, aínda non aparecendo nas Instrucións das Consellería, poderían crear dúbidas entre a Comunidade Educativa:PRESENZA DAS FAMILIAS NO CENTRO

-        As familias poden acceder a todos os espazos do centro, evitando aglomeracións.

-        As titorías poden ser presenciais, coa ventilación axeitada.

-        Pódense celebrar eventos e actos conxuntos, preferentemente ao aire libre.

TEMPO DE LECER / PATIO

-        Pódese mesturar alumnado de diferentes grupos.

VENTILACIÓN

-        15 minutos iniciais e 15 minutos finais 

    Ventilaranse as aulas durante os recreos 

-        Hai que procurar manter aberto todo o tempo posible, cando a climatoloxía o permita.

LIMPEZA DO CENTRO

-        Todas as estancias se limparán e desinfectarán unha vez ao día.

COMEDOR ESCOLAR-      

-        Non é necesario gardar distancias entre alumnado de diferentes cursos.

    Manterase ventilación constante durante o tempo do xantar.

-        Cepillado de dentes: se a situación epidemiolóxica o permite, introduciremos aos poucos este hábito.

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES E COMPLEMENTARIAS

-        Sempre que sexa posible, desprazarémonos a pé

-        No caso de usar autobús ou outro medio de transporte, utilizaremos máscara.

-        Nas Actividades Extraescolares permítese xuntar alumnado de diferentes grupos, tanto ao aire libre coma en interiores.

-        Se algunha actividade inclúe canto ou se empregan instrumentos de vento, hai que procurar aumentar a ventilación e as distancias.

 

ALUMN@ CON SÍNTOMAS OU POSITIVO… Vén ou non vén a clase?

-        NON hai obriga de illarse.  Deben comunicar esta circunstancia, non obstante. En caso de acudir ao centro un alumno /a (ou calquera outra persoa) sendo positivo, debe utilizar máscara,  extremar a hixiene de mans, evitar o contacto con persoas vulnerables...

 

POBOACIÓN VULNERABLE

-        Se algun alumno/a sofre unha patoloxía que provoque dependencia e que faga que sexa considerado poboación vulnerable, a familia debe comunicalo e as medidas, neste caso, serán as que indique o seu médico ou pediatra.

Leer más...

REUNIÓNS INICIAIS

 Calendario de reunións iniciais de curso:

-   


     - 4º  E. Infantil (3 anos): Martes, 6 de setembro, 19:00 h.

-     -   5º e 6º de E. Infantil (4 /5 anos): Mércores, 7 de setembro, 17 h.

-        - 1º , 2º e 3º de E. Primaria: Mércores, 7 de setembro, 16:00 h.

-        - 4º de E. Primaria: Xoves, 8 de setembro, 16:00 h.

-        - 5º e 6º de E. Primaria: Xoves, 8 de setembro, 17.00 h.

-        - ESO (todos os cursos): Xoves, 8 de setembro, 16:00 h.

       As reunións para as familias terán lugar nas aulas respectivas de cada curso.

       O uso de máscara é opcional.

        

Leer más...