BO NADAL

BENQUERIDAS FAMILIAS: 

O Colexio "Divino Maestro"quere achegarvos a súa máis agarimosa felicitación nestas festas de Nadal.
Canda ela, e malia todos os problemas e dificultades que se nos presentan, queremos que o Neno que xa vai nacer traia  unha mensaxe de esperanza que nos ilumine: hai Nadal, haberá Vida!!O Equipo Directivo, o Claustro e a Comunidade de relixiosas deséxanvos unhas felices festas de Nadal e un 2022 cheo de ledicia e prosperidade.

Leer más...

CONSELLO ESCOLAR: PROCLAMACIÓN DE CANDIDATOS

 


Reunida a Xunta Electoral para a renovación parcial do Consello Escolar, proclamáronse as candidaturas que se amosan no taboleiro do centro e que corresponden ás seguintes iniciais:

Representantes de pais/nais:

§  N D M

§  B G T

 Representantes de profesorado:

§   T F S

§  R C F

Representantes de alumnado:

§  J S C

§  A N P

         Representantes de PAS:

§  M R L


O sorteo para as mesas electorais celebraranse o vindeiro venres, 19/11/21, e as votacións terán lugar 0 24/11/2021.

Leer más...

SOLICITUDE DE MÁSCARA

Orde do 28 de outubro de 2021 pola que se regulan os criterios e o procedemento de distribución de máscaras entre o alumnado matriculado en educación primaria, educación secundaria obrigatoria e educación especial

 a) Non ten que presentar solicitude: O alumnado beneficiario da axuda de material escolar no curso 2021-2022. 

b) Ten que presentar solicitude: O alumnado que non foi beneficiario da axuda de material escolar no curso 2021-2022 que cumpra algunha das seguintes condicións: 

• Que pertenza a unha familia cunha renda per cápita igual ou inferior a 6.000 €. 

• Alumnado matriculado en educación especial. 

• Alumnado suxeito a tutela ou garda da Xunta de Galicia. 

• Alumnado cun grao de discapacidade igual ou superior ao 65%

Forma de presentación da solicitude: Unicamente de forma presencial no centro educativo no que estea matriculado o/a alumno/a. 

Prazo: 10 días hábiles a partir do seguinte á publicación no Diario Oficial de Galicia, é dicir, do 15 ao 26 de novembro de 2021. 

Leer más...

RENOVACIÓN CONSELLO ESCOLAR
O Consello Escolar do centro é un órgano de participación e control da vida do Colexio. Nel están representados o profesorado, a Entidade Titular, o Concello, o alumnado, o PAS e tamén as nais/pais/titores legais.

Cada dous anos toca renovalo parcialmente. Desta volta cómpre elexir un alumn@ (da ESO) e unha nai/pai (ademais do designado pola ANPA).

É por isto que animamos a cantas nais/pais o desexen, e teñan dispoñibilidade, a participar e presentarse como candidatos, ademais de votar o día das eleccións.

Os censos, actas... e toda a información están colgados no taboleiro do centro. Poden recoller en Secretaría a inscrición como candidatas/os ou descargala nos seguintes enlaces, ademais doutras informacións ao respecto:

Calendario
Leer más...

Consello Escolar: constitución da Xunta Electoral

 Publicada no taboleiro de actos do centro a acta co resultado do sorteo público efectuado para constituír a Xunta Electoral do proceso de renovación do Consello Escolar 2021. 

A Xunta Electoral constituirase o vindeiro mércores, día 3 de novembro ás 16:15 horas na Sala de Profesores do Centro. A este efecto, os titulares recibirán convocatoria oficial
Leer más...

RENOVACIÓN CONSELLO ESCOLAR: SORTEO XUNTA ELECTORAL

Publicada no taboleiro de anuncios do centro a comunicación do sorteo 
para constitución da Xunta Electoral:
 

Leer más...